De Sint-Jacobskerk staat op de lijst van uitzonderlijk
onroerend erfgoed van het Waalse Gewest. Ze gaat terug
tot een romaanse kapel uit 1167. Haar succes ligt in de
toenmalige populariteit van de Sint-Jacobscultus en de
bedevaart naar Compostella. Het sanctuarium bevindt zich
op de weg die leidt van het graafschap Vlaanderen naar
Compostella via Doornik, haar bisschoppelijke metropool.
Achter de toren uit het einde van de 12e eeuw bevindt zich
een schip gebouwd in het begin van de daaropvolgende
eeuw dat zijn oorspronkelijk timmerwerk heeft kunnen
bewaren. Het monument weerspiegelt de Doornikse
architectuur met haar zuilen voorzien van kapitelen met
plantenmotief, evenals haar binnen-en buitengalerijen
versierd met zuilen en pilasters. Ze stond model voor vele
kerken in het Scheldebekken.
Het oorspronkelijke koor werd vergroot in 1368. Met haar
slanke glasramen lijkt het wel een wonderbaarlijk
lichtschrijn. Aan weerszijden bevinden zich twee rechthoekige
kapellen waar nog stukjes van het geschilderde
decor bewaard bleven. Dit gedeelte werd tijdens een 19e
eeuwse restauratie verbouwd. Het kreeg een neogotisch
meubilair van goede kwaliteit. Een nieuwe restauratiecampagne
loopt momenteel ter hoogte van de glasramen
en aan het hoofdeinde van de kerk.

Het hoofdaltaar is versierd met een retabel waarvan de luiken
episodes uit het leven van Sint -Jacob de Meerdere voorstellen. Het is het hoofdwerk van
het neogotisch meubilair waarmee de kerk op het einde van de 19e eeuw werd voorzien op intekening van baron de Béthune Rue du Palais Saint-Jacques - 7500 Doornik

De zuilen van het schip
De ontginning van het Doornikse gesteente en de bewerking door
de steenkappers geven de lokale architectuur haar kenmerkende
trommelzuilen en haar kapitelen met de opgerolde, generfde
bladeren die men "haken" noemt.

De orgelkast
Het orgel is geplaatst op een met muziekinstrumenten versierde
kast uit 1755 in Lodewijk XV-stijl. Net als de kerk is de kast geklasseerd als
uitzonderlijk erfgoed van het Waalse Gewest.


Arend - koorlessenaar
In het koor bevindt zich een lessenaar uit 1411, één van de
weinige meubelstukken die aan de woede van de iconoclasten
ontsnapte die de kerk verwoestten in 1566. Hij getuigt
van de vaardigheden van de messinggieters van Doornik.

De gewelven met musicerende engelen
De gewelven van de rechterzijkapel werden beschilderd in
1405. Ze stellen een musicerend engelenkoor voor met de
toen gekende instrumenten: luit, harp, horlepijp, doedelzak ...
In 1895 werden ze gerestaureerd door de schilder Jules Helbig.De grafstenen
In het portaal werden vele grafstenen geplaatst met
grafschriften en wapenschilden uit de 16e, 17e en 18e eeuw.
Ze herinneren ons eraan dat de Sint-Jacobskerk het
sanctuarium was van één van de meest aristocratische
parochies van de stad.


Kerk open:
- Van 1 april tot 31 oktober:
alle dagen van 9u00 tot 18u00
- Van 1 november tot 31 maart:
alle dagen van 9u00 tot 16u00
Grote Processie van Doornik
3 zondag van september om 10u00.
Vertrek van de Kathedraal.
De Pastorale Eénheid van Doornik -
Centrum maakt deel uit van:
- het Dekenaat van Doornik.
Rue Duquesnoy, 55, 7500 Tournai.
Tel : 0032 (0)69224602
- de Pastorale Regio van Doornik.
Rue des Soeurs de Charité, 2
7500 Tournai.
Tel : 0032 (0)69 22 46 02
0032 (0)69 23 56 71
De uren van de mis zijn aangeplakt
aan de ingang van de kerk.
http://tournai.diocese.be/tournaicentre
http://www.saint-jacques-tournai.be

Réalisation SIP
Design Kevin Van Lierde